Glyfosat får förnyat godkännande i tio år

EU-kommissionen har förnyat godkännandet av glyfosat i tio år. Beslutet, som kommer efter en omfattande vetenskaplig utvärdering av miljö- och hälsorisker, innebär att lantbrukare kan fortsätta använda växtskyddsmedel med glyfosat.

Glyfosat är världens mest använda verksamma ämne i växtskyddsmedel. År 2022 var den totala försäljningen i Sverige 853 ton. Det innebär en ökning från 807 ton år 2021. Det används bland annat mot ogräs inom lantbruket och användningen är omgiven av villkor. I Sverige får till exempel inte växtskyddsmedel med glyfosat användas inom lantbruket före skörd av spannmål och inte heller i hemträdgårdar eller kolonilotter.

Kemikalieinspektionen, som arbetar för att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier, har varit delaktig i en omfattande vetenskaplig utvärdering av glyfosats miljöeffekter och vilken påverkan det kan ha på människor och djurs hälsa. Utvärderingen har gjorts enligt gällande EU-lagstiftning.

— Vanligtvis är det ett medlemsland som gör utvärderingen för ett verksamt ämne i växtskyddsmedel, men för glyfosat var underlaget så omfattande att fyra myndigheter från Frankrike, Nederländerna, Ungern och Sverige gemensamt tog sig an uppgiften, säger Katarina Lundberg, toxikolog och chef på enheten Ämnesutvärdering på Kemikalieinspektionen.

Utvärderingen granskades under ledning av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa, i en process där alla intressenter - miljöorganisationer, industrin, allmänheten och oberoende experter - kunde lämna kommentarer på utvärderingen. Därefter bjöds EU:s medlemsländer in till expertdiskussioner. Efsas slutsats, som EU-kommissionens beslut grundas på, identifierade inga kritiska problemområden.

EU-kommissionen har i samband med sitt nya godkännande infört ett antal nya villkor som medlemsstaterna särskilt ska beakta, bland annat ett förbud mot att använda växtskyddsmedel med glyfosat för nedvissning av grödor.

Efter att ett verksamt ämne blivit godkänt på EU-nivå så måste varje växtskyddsmedel som innehåller ämnet utvärderas och godkännas i enskilda medlemsstater innan det får användas. I Sverige är det Kemikalieinspektionen som fattar beslut om vilka växtskyddsmedel som får användas och under vilka förutsättningar.

Ansökningar om produktgodkännande för växtskyddsmedel med glyfosat ska inkomma till Kemikalieinspektionen senast den 15 mars 2024.

Bakgrund

EU-kommissionens beslut fattades efter att kommissionen inte lyckats uppnå en kvalificerad majoritet av medlemsländerna för sitt förslag i omprövningskommittén den 16 november 2023. Därmed var EU-kommissionen tvungna att själva fatta beslut om godkännande före den 15 december 2023 då det nuvarande godkännandet för glyfosat löper ut.

Länkar

Frågor och svar beslutet från EU-kommissionen Länk till annan webbplats.

EU-kommissionens beslut Länk till annan webbplats.

Läs mer om glyfosat på Kemikalieinspektionens webbplats