Båtbottenfärger – om du måste måla

Påväxt på båtbottnar kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsle­för­bruk­ning och avgas­utsläpp ökar. Men båt­botten­färger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer. Här är några råd om du måste måla.

Båt vid båthus

Regler för användning av båtbottenfärger

Båtbottenfärger som på kemisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som biocidprodukter, som är ett bekämpningsmedel. De måste därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas och användas.

Vad gäller för en båtbottenfärg med biocider?

Biocidinnehållande båtbottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen har ett regist­re­rings­nummer och uppgifter om användningsvillkor och vilken behörighetsklass produkten tillhör. Produkter märkta med behörighetsklass 3 får användas av alla och ingen särskild yrkesutbildning krävs. Produkter märkta med behörighetsklass 1 eller 2 får bara användas yrkesmässigt. Man skiljer även på färger avsedda för fartyg och färger för fritidsbåtar.

Risken för påväxt kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet, vilket leder till att påväxten är kraftigare och att det finns fler påväxtarter på västkusten än på östkusten. Därför finns det olika regler för användning av båtbottenfärger med biocider på västkusten och östkusten:

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten 2019

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten 2019

Båtbottenfärgerna i listorna finns även i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Om användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats

För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken eller i inlandsvatten/sötvatten finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får man bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därmed inte kräver godkännande.

Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller i Bottniska viken, norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom det inte finns godkända färger för de vattnen. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande.

Regler för dig som vill importera eller sälja båtbottenfärger (antifoulingprodukter) i Sverige.

Tänk på hälsa och miljö

Använd i första hand mekaniska metoder mot påväxten. Fysikaliskt verkande färger kan fungera bra i vissa områden. Använd inte bekämpningsmedel i onödan.

Om du väljer bekämpningsmedel – använd godkända medel med rätt användningsområde. Ett godkänt bekämpningsmedel har en etikett på förpackningen med ett registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas. Följ instruktionerna som finns för produkten och använd medlet på rätt sätt.

Var försiktig när du målar

Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen. Kemiskt verkande färger innehåller ett eller flera verksamma ämnen (till exempel koppar). Dessutom kan andra metaller, organiska lösningsmedel och allergiframkallande ämnen finnas i produkterna, och det gäller även fysikaliskt verkande färger. Var därför försiktig när du målar eller tar bort färg!

Ögonskydd, täckande klädsel, handskar och ett munskydd skyddar mot exponering och inandning av färg och slipdamm. Slipdamm och färgrester ska samlas upp och ska behandlas som farligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen.

Alternativa metoder

Den pågående utvecklingen av nya metoder och medel mot påväxt på båtskrov är önskvärd eftersom traditionella båtbottenfärger är giftiga för den känsliga miljö som exponeras. Alternativ till dagens kemiskt verkande färger kan vara fysikaliskt verkande färger eller mekaniska metoder. Vid valet av metod är det viktigt att du som båtägare tänker på hur miljöpåverkan kan minimeras. Exempelvis innehåller även fysikaliskt verkande båtbottenfärger i vissa fall skadliga ämnen som läcker ut i miljön. Det är därför viktigt att titta på märkningen av färgprodukterna som ska ge information om hälso- och miljöfarlighet. Mekaniska metoder kan i många fall fungera utmärkt. Några exempel är:

  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg bör du avstå från borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
  • Andra metoder som båtlyft, flytande skrovduk, pontoner med flera.

På webbplatsen båtmiljö.se finns bra information om alternativa metoder.

För mer information kan du lyssna på Kemikaliepodden om båtbottenfärger.

Mer om båtbottenfärger hos andra

Regler om båtbottenfärger hos Transportstyrelsen

Broschyr från Transportstyrelsen: Giftfri båtbotten – så här gör du

Tips för en miljövänlig båtsäsong från Havs- och vattenmyndigheten

Båtmiljörådets miljöguide

Båtmiljö.se – Miljösmarta tips för båtlivet

Hjälp att hitta båtbottentvättar