Karta över områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda

Sverigekarta med markerade områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda

Originalfil: Sverigekarta-Landskap_Text.svg by Koyos - Tillägg: Färgläggning och svensk text (CC BY-SA 3.0)

Beskrivning av områden efter typ av färg

Bara biocidfria färger

För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken norr om Örskär eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därför inte kräver godkännande.

Ostkustfärger

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten söder om Örskär eller på Västkusten, det vill säga hela området från Örskär till norska gränsen, får du använda så kallade ostkustfärger. Det gäller också områdena runt Öland och Gotland.

Lista med godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på östkusten

Ostkustfärger och västkustfärger

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten, det vill säga området från Trelleborg till norska gränsen, får du använda både så kallade ostkustfärger och västkustfärger.

Lista med godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten

Läs mer om båtbottenfärger - om du måste måla

Illustration

Originalfil: Sverigekarta-Landskap_Text.svg by Koyos - Tillägg: Färgläggning och svensk text (CC BY-SA 3.0 Länk till annan webbplats.)

Senast uppdaterad 24 mars 2022