Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten

Nedanstående tabell är ett utdrag ur Kemikalienspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats..

Teckenförklaring för tabellkolumnen "Typ":

  • Hd = hårda bottenfärger,
  • Sp = självpolerande bottenfärger,
  • – = Ingen uppgift finns.

Tabellen visar information om godkända biocidinnehållande båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten. Här hittar du en tabell med godkända biocidinnehållande båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten.

Observera att det finns biocidfria alternativ som också är tillåtna att använda. Läs mer om båtbottenfärger - om du måste måla

Tabell med godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten - uppdaterad 12 juli 2024

Namn

Reg. nr

Villkor

Verksamma ämnen

Godkänt till och med

Typ

Hempel’s Basic

4183

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

- Mot skeppsmask på träbåtar med huvudsaklig fart vid svenska kuster, från Kalmar till norska gränsen.

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 11 vikt-%

30 november 2024

Hempel’s Classic 71220

4183

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

- Mot skeppsmask på träbåtar med huvudsaklig fart vid svenska kuster, från Kalmar till norska gränsen.

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 11 vikt-%

30 november 2024

Aqualine VK Spray

5029

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

- Endast för användning utomhus.

Koppartiocyanat 18,7 vikt-%

Godkännande upphävt: 2024-01-10
Försäljningsförbud: 2024-07-09
Användningsförbud: 2025-01-10

Trilux Propeller

5009

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på propeller och drev på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

Koppartiocyanat 8,48 vikt-%

20 maj 2025

Biltema Antifouling

4943

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

Koppar(I)oxid 13 vikt-%

11 september 2024

Sp

Cruiser Polishing Antifouling

4725

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppartiocyanat 12,89 vikt-%

20 maj 2025

Sp

Micron Superior

5146

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsak- lig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 31,9 vikt-%

11 september 2024

Sp

Mille Vit

4974

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppartiocyanat 21,1 vikt-%

Godkännande upphävt: 2024-01-10
Försäljningsförbud: 2024-07-09
Användningsförbud: 2025-01-10

Sp

Seajet 031 Samurai

5117

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 30,0 vikt-%

26 februari 2025

Sp

Mille Xtra

4595

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 34,6 vikt-%

30 november 2024

Sp

NonStop VK

4916

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar, med huvudsaklig fart på hav (utom Östersjön).

Koppar(I)oxid 22,0 vikt-%

Godkännande upphävt: 2023-09-28

Försäljningsförbud: 2024-03-27

Användningsförbud: 2024-09-28

Sp

NonStop VK
White/Grey

4880

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

Koppartiocyanat 23,4 vikt-%

Godkännande upphävt: 2024-01-10
Försäljningsförbud: 2024-07-09
Användningsförbud: 2025-01-10

Sp

Cruiser One

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Fabi One

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Antifouling

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Mille Light Copper

5039

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig
förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 6,1 vikt-%

30 november 2024

Sp

NonStop EC

4821

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 7,0 vikt-%

Godkännande upphävt: 2023-09-28

Försäljningsförbud:

2024-03-27

Användningsförbud: 2024-09-28

Sp

SeaSea Antifouling
Copper Plus

5001

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

23 juni 2025

Sp

Racing VK

4917

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar, med huvudsaklig fart på hav (utom Östersjön).

Koppar(I)oxid 22,02 vikt-%

Godkännande upphävt: 2023-09-28

Försäljningsförbud:

2024-03-27

Användningsförbud: 2024-09-28

Hd

Racing VK
White/Grey

4918

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar, med huvudsaklig fart på hav (utom Östersjön).

Koppartiocyanat 23,4 vikt-%

Godkännande upphävt: 2024-01-10
Försäljningsförbud: 2024-07-09
Användningsförbud: 2025-01-10

Hd

Hard Racing Xtra

4596

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 33,1 vikt-%

30 november 2024

Hd

VC17m

5008

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).
- För bestrykning.

Kopparpulver 17,96 vikt-%

Godkännande upphävt: 2023-11-08

Försäljningsförbud:

2024-05-07

Användningsförbud: 2024-11-08

Hd

Trilux Hard
Antifouling

4815

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppartiocyanat 13,0 vikt-%

20 maj 2025

Hd

ANTIFOULING West

5399

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).
-För bestrykning.

Koppar(I)oxid 16,9 vikt-%

18 december 2027

-

Hempel's Mille NCT 7173A

5395

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 16,9 vikt-%

18 december 2027

-

Hempel's Mille NCT 7173B

5396

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 6,11 vikt-%

18 december 2027

-

HEMPEL'S MILLE
NCT 7173C

5397

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på ostkusten eller västkusten (från Örskär till norska gränsen).
- För bestrykning.

Koppar(I)oxid 9,87 vikt-%

18 december 2027

-

Rafaello Norseman

4943

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

Koppar(I)oxid 13,0 vikt-%

11 september 2024

Sp

Penguin NonStop Low Cu

4821

- Mot påväxt av vattenlevande organismer på fritidsbåtar och andra fartyg med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig fart på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).

Koppar(I)oxid

7,0 vikt-%

Godkännande upphävt: 2023-09-28

Försäljningsförbud:
2024-03-27

Användningsförbud: 2024-09-28


Ett godkännande för en biocidprodukt är alltid tidsbegränsat. Godkännandena för båtbottenfärgerna i tabellen kan komma att förlängas, omprövas eller upphöra innan de löper ut.