Ung företagare

Råd om kemikalieregler för dig som ska starta nytt företag

Innehållsförteckning:

Kemiska ämnen finns i alla typer av material, till exempel i textil, plast, papper, metall och läder. Nästan alla varor och produkter omfattas därför av kemikalieregler. Reglerna säger att alla varor och produkter måste vara säkra. Det är du som företagare som har ansvaret för att följa dessa regler. Reglerna gäller även för dig som går utbildningen UF-företagande på gymnasiet.

Du som företagare är ansvarig för dina varor och produkter

Som företagare har du ansvaret för att dina varor och produkter följer kemikaliereglerna. Det gäller om du tillverkar, importerar, säljer vidare eller använder varorna eller produkterna i din verksamhet.

Beroende på vad du gör kan du ha olika roller enligt lagstiftningen. Du kan vara

  • tillverkare
  • importör
  • distributör eller återförsäljare
  • slutanvändare (ett städbolag är ett exempel på en slutanvändare).

Du kan läsa mer om de olika rollerna och vilket ansvar de har i vår vägledning för företag.

UF-företag har samma ansvar

Du som går utbildningen UF-företagande på gymnasiet har samma ansvar som ett vanligt företag för att varor och produkter som du arbetar med följer kemikaliereglerna.

Innehåller din produkt några farliga ämnen?

Det finns regler som säger hur mycket av ett farligt ämne som får förekomma i en viss vara eller produkt. En del farliga ämnen är helt förbjudna och får inte finnas alls i varan eller produkten. Reglerna är extra hårda för leksaker och saker som små barn kan stoppa i munnen.

Du måste ta reda på om din vara eller produkt innehåller några farliga ämnen. Gör den det så behöver du ta reda på vilka regler som gäller för just det ämnet i just den typen av produkt.

Kemisk produkt eller vara?

Kemikalielagstiftningen skiljer på kemiska produkter och varor. Exempel på kemiska produkter är lim, målarfärg eller rengöringsmedel. Exempel på varor är mobiltelefoner, leksaker eller tröjor.

Kemiska produkter kan du behöva märka och du kan behöva ge din kund ett säkerhetsdatablad. Om du har en vara som innehåller vissa farliga ämnen över en viss halt ska du informera dina kunder om vilka de farliga ämnena är. Om du säljer en sådan vara till yrkesmässiga kunder ska du också rapportera varan till en EU-databas som kallas SCIP.

Ställ krav på din leverantör!

Det är din leverantör som vet vad din produkt eller vara innehåller. Fråga därför din leverantör om produkten eller varan innehåller några farliga ämnen, som till exempel allergiframkallande ämnen.

Välj en bra leverantör! Ditt arbete blir mycket enklare om du handlar med företag som redan kan och följer kemikaliereglerna. Tänk på att produkterna ska uppfylla de kemikalieregler som vi har i Sverige, även om de importeras från ett annat land. Många kemikalieregler är desamma i hela EU och därför kan det vara enklare att samarbeta med företag inom EU. Oavsett från vilket land du köper din produkt eller vara så är det ditt företag som är ansvarigt för att produkterna är säkra.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer om du handlar med varor.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer om du handlar med kemiska produkter.

Ta hjälp av andra

Det finns många kemikalieregler och det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller för din produkt eller vara. Vi på Kemikalieinspektionen hjälper företag genom att svara på frågor och vägleda om kemikaliereglerna.

Ställ gärna dina regelfrågor till oss.

Det kan också vara bra att kontakta en branschorganisation inom den bransch du verkar för att få hjälp och stöd. I vissa fall kan du behöva ta hjälp av en konsult.

Råd till UF-företag

Välj bort produkter och varor som innehåller ämnen som är farliga, till exempel ämnen som är allergiframkallande. Då blir det färre regler att följa!

Vissa produkter passar inte för ett UF-företag

För vissa typer av produkter finns det regler som är för omfattande för ett UF-företag att uppfylla. Det gäller till exempel bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel kan vara medel för att bekämpa ogräs, myggmedel eller desinfektionsmedel. Den här typen av produkter ska oftast vara godkända av oss på Kemikalieinspektionen innan de får användas eller säljas.

Läs mer om bekämpningsmedel.

Leksaker och elektronik är exempel på varor som kräver CE-märkning innan de får säljas. Genom att förse varan med CE-märkning förklarar tillverkaren att varan uppfyller kraven i leksaks- respektive elektronikreglerna (RoHS). Att själv ta fram en CE-märkning är en för stor uppgift för ett UF-företag. Ska du sälja en sådan produkt, se till att den är CE-märkt från början.

Kemikalieinspektionens produktregister

Alla företag som för in, tillverkar eller byter namn på en kemisk produkt måste anmäla sitt företag till vårt produktregister (verksamhetsanmälan). Om produktens kvantitet är mer än 100 kg/år måste också produkten registreras (produktanmälan).

Läs mer och hitta länk till den elektroniska portalen för registrering i Produktregistret.

UF-företag undantagna

Ett UF-företag räknas inte som ett vanligt företag när det gäller kravet att registrera kemiska produkter i vårt produktregister. Eftersom verksamheten i ett UF-företag är begränsad i både tid och omfattning betraktas verksamheten inte som yrkesmässig. Därför är ett UF-företag inte anmälningspliktigt till produktregistret.

Vanliga frågor och svar

Läs fler frågor och svar eller kontakta oss för att ställa din egen fråga.

Regler och information hos andra myndigheter

Är din produkt till exempel ett schampo eller en tvål för människor? Då är det en kosmetisk produkt. Reglerna för kosmetiska produkter ansvarar Läkemedelsverket Länk till annan webbplats. för.

Är din produkt ett livsmedel? Reglerna för livsmedel ansvarar Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. för.

Du kan läsa mer om bland annat CE-märkning och miljöpåståenden i reklam på Konsumentverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Här hittar du en förteckning över andra myndigheter som har regler inom kemikalieområdet.

Senast uppdaterad 20 september 2021