Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2025 – 2027

Under perioden 2025–2027 kommer fortsatt genomförandet av EU:s kemikaliestrategi, marknadskontrollförordningen och förenklingsarbetet av lagstiftningen stå i fokus för en giftfri cirkulär ekonomi som ett verktyg för en grön omställning.


Senast uppdaterad 29 februari 2024