Kemikalieinspektionens årsredovisning 2019

I årsredovisningen för 2019 redogör vi bland annat för vårt arbete med att reglera högfluorerade ämnen (PFAS) inom EU och på global nivå.

Senast uppdaterad 30 augusti 2020