Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2024–2026

Under perioden 2024–2026 kommer bland annat den omfattande översynen av kemikalielagstiftningen i EU vara i fokus. Genomförandet av EU:s kemikaliestrategi, EU:s biocidlagstiftning och marknadskontrollförordningen kommer vara avgörande frågor att arbeta vidare med för att förebygga och minska riskerna av kemikalier för människor och miljö.

Senast uppdaterad 3 mars 2023