Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2022–2024

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2022–2024 fokuserar framförallt på hur Kemikalieinspektionen kan bidra till att genomföra EU-kommissionens kemikaliestrategi och den svenska regeringens strategi för en cirkulär ekonomi.

Senast uppdaterad 22 februari 2021