Kemikalie­inspektionens budget­underlag 2019–2021

I vårt budgetunderlag för 2019–2021 tar vi upp sådant som kommer att eller kan påverka den anslags- respektive avgiftsfinansierade verksamheten.

Senast uppdaterad 30 augusti 2020