Kemikalieinspektionens årsredovisning 2022

I årsredovisningen för 2022 berättar vi bland annat om arbetet med att omsätta EU:s kemikaliestrategi till konkreta förändringar i form av lagstiftning, vägledningar och stöd till företag.

Senast uppdaterad 3 mars 2023