Kemikalie­inspektionens års­redo­visning 2018

I vår årsredovisning för 2018 redogör vi bland annat för vårt arbete med substitution av farliga ämnen, vår effektiviserade ärendehandläggning samt arbetet med tillsynen av e-handel.

Senast uppdaterad 30 augusti 2020