Kemikalie­inspektionens års­redo­visning 2017

I vår årsredovisning för 2017 redogör vi bland annat för vårt fortsatta fokus för en effektiv handläggning av bekämpningsmedelsärenden.

Senast uppdaterad 30 augusti 2020