Kemikalieinspektionens årsredovisning 2020

I årsredovisningen för 2020 redogör vi bland annat för vårt arbete med desinfektionsmedel under coronapandemin och vårt bidrag till EU:s kemikaliestrategi.

Senast uppdaterad 22 februari 2021