Kemikalieinspektionens årsredovisning 2023

Det svenska ordförandeskapet i EU under våren satte en stark prägel på 2023 för Kemikalieinspektionen. Vi arbetade med flera stora lagförslag som följde EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Den reviderade förordningen om klassificering och märkning, CLP, innebär bland annat att man ska ta hänsyn till hormonstörande ämnen, en fråga som Sverige drivit länge.

Senast uppdaterad 26 februari 2024