Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2023–2025

De kommande tre åren inleds med det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023, då många frågor i EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet troligen kommer att avgöras. Underlaget fokuserar på utveckling av EU:s kemikalielagstiftningar, de pågående och omfattande revideringarna av flera kemikalielagstiftningar i EU, genomförandet av EU:s biocidlagstiftning samt det utökade marknadskontrollansvar som myndigheten nu står inför.

Senast uppdaterad 23 februari 2022