Aktuella undantag till RoHS-direktivet

Det finns många undantag från ämnesbegränsningarna i RoHS-direktivet. Dessa förs in i bilagorna III och IV till RoHS-direktivet. Undantagen gäller för ett ämne i en specifik användning eller material, i en viss komponent eller del av en elektrisk eller elektronisk produkt. På den här sidan presenterar vi aktuella undantag som EU-kommissionen beslutat om.

Undantag för användning av kvicksilver i lampor och lysrör fasas ut

I december 2021 beslutade Europeiska kommissionen om följande undantag för användning av kvicksilver i lampor och andra ljuskällor i 12 delegerade akter (beslut):

Läs mer om bakgrunden till besluten på vår webbplats

Undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för allmänna belysningsändamål

EUR-Lex - 32022L0276 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkterna 1, 1.a, 1.b, 1.c, 1.d och 1.e ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU – punkterna 1, 1.a, 1.b, 1.c, 1.d och 1.e

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

1

Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor som inte överskrider (per brännare):


1.a

För allmänna belysningsändamål < 30 W: 2,5 mg

24 februari 2023

1.b

För allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 3,5 mg

24 februari 2023

1.c

För allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg

24 februari 2023

1.d

För allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg

24 februari 2023

1.e

För allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mm: 5 mg

24 februari 2023

Undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för särskilda ändamål Länk till annan webbplats.

EUR-Lex - 32022L0281 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 1.f ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU – punkterna 1, 1.f.I och 1.f.II

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

1

Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor som inte överskrider (per brännare):


1.f.I

För lampor som är utformade för att huvudsakligen avge ljus i det ultravioletta spektrumet: 5 mg

24 februari 2027

1.f.II

För särskilda ändamål: 5 mg

24 februari 2025

Undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd lika med eller över 20 000 h

EUR-Lex - 32022L0277 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 1.g ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU – punkt 1.g


PunktUndantagEj tillåten att sätta på marknaden från och med


1.g

För allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd som är lika med eller över 20 000 h: 3,5 mg

24 augusti 2023

Undantag för användning av kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål

EUR-Lex - 32022L0284 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkterna 2.a, 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 och 2.a.5 ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 2.a, 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 och 2.a.5

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

2.a

Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål som inte överskrider (per lampa):


2.a.1

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 4 mg

24 februari 2023

2.a.2

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 3 mg

24 augusti 2023

2.a.3

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 3,5 mg

24 augusti 2023

2.a.4

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T12): 3,5 mg

24 februari 2023

2.a.5

Trebandslysrör med lång livslängd (> 25 000 h): 5 mg

24 februari 2023

Undantag för användning av kvicksilver i icke-linjära trebandslysrör

EUR-Lex - 32022L0282 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 2.b.3 ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkt 2.b.3

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

2.b.3

Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9): 15 mg

24 februari 2023, 10 mg per lampa får användas från och med den 25 februari 2023 till och med den 24 februari 2025

Undantag för användning av kvicksilver i lysrör för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål

EUR-Lex - 32022L0287 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 2.b.4 ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 2.b.4.I, 2.b.4.II, 2.b.4.III

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

2.b.4.I

Lampor för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål (t.ex. induktionslampor): 15 mg

24 februari 2025

2.b.4.II

Lampor som huvudsakligen avger ljus i det ultravioletta spektrumet: 15 mg

24 februari 2027

2.b.4.III

Nödlampor: 15 mg

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod för särskilda ändamål

EUR-Lex - 32022L0274 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 3, 3.a, 3.b och 3.c ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 3, 3.a, 3.b och 3.c

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

3

Kvicksilver i kallkatodlysrör och externa elektrodlysrör (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål som används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 24 februari 2022 och som inte överstiger (per lampa):


3.a

Korta (≤ 500 mm): 3,5 mg

24 februari 2025

3.b

Medellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm): 5 mg

24 februari 2025

3.c

Långa (> 1 500 mm) 13 mg

24 februari 2025

Undantag för användning av kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor

EUR-Lex - 32022L0280 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 4.a ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.a och 4.a.I

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.a

Kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor (per lampa): 15 mg

24 februari 2023

4.a.I

Kvicksilver i lågtrycksurladdningslampor utan ytbeläggning av fosfor, för tillämpningar som kräver att lampans huvudsakliga spektralområde är i det ultravioletta spektrumet: högst 15 mg kvicksilver får användas per lampa

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i högtrycksnatriumlampor med förbättrat färggivningsindex för allmänna belysningsändamål

EUR-Lex - 32022L0283 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkterna 4.b, 4.b.I, 4.b.II och 4.b.III ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.b, 4.b.I, 4.b.II och 4.b.III

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.b

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 80 P ≤ 105 W: 16 mg får användas per brännare

24 februari 2027

4.b.I

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60 P ≤ 155 W: 30 mg får användas per brännare

24 februari 2023

4.b.II

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg får användas per brännare

24 februari 2023

4.b.III

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60 P > 405 W: 40 mg får användas per brännare

24 februari 2023

Undantag för användning av kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål

EUR-Lex - 32022L0275 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkterna 4.c, 4.c.I, 4.c.II och 4.c.III ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.c, 4.c.I, 4.c.II och 4.c.III

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.c

Kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):


4.c.I

P ≤ 155 W: 20 mg

24 februari 2027

4.c.II

155 W < P ≤ 405 W: 25 mg

24 februari 2027

4.c.III

P > 405 W: 25 mg

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i metallhalidlampor

EUR-Lex - 32022L0278 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 4 e ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkt 4 e

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4 e

Kvicksilver i metallhalidlampor (MH)

24 februari 2027

Undantag för användning av kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål

EUR-Lex - 32022L0279 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 4.f ersättas med följande:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - punkterna 4.f.I, 4.f.II, 4.f.III och 4.f.IV

Punkt

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

4.f.I

Kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga

24 februari 2025

4.f.II

Kvicksilver i högtryckskvicksilverånglampor som används i projektorer i vilka krävs en uteffekt på ≥ 2000 lumen ANSI.

24 februari 2027

4.f.III

Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor som används för belysning inom trädgårdsnäringen.

24 februari 2027

4.f.IV

Kvicksilver i lampor som avger ljus i det ultravioletta spektrumet.

24 februari 2027

Övriga undantag som Europeiska kommissionen beslutat om under 2021

Undantag för användning av DEHP, BBP, DBP och DIBP i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter

EUR-Lex - 32021L1978 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 47:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 47

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

47

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och deras tillbehör, förutsatt att återanvändningen sker i kontrollerbara slutna kretslopp företag emellan, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts.

Undantaget löper ut den 21 juli 2028.

21 juli 2028

Undantag för användning av DEHP i plastkomponenter i detektorspolar för magnetisk resonanstomografi (MRI)

EUR-Lex - 32021L1979 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 46:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 46

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

46

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i plastkomponenter i detektorspolar för magnetisk resonanstomografi (MRI).

1 januari 2024

Undantag för användning av DEHP i jonselektiva elektroder för analys av mänskliga kroppsvätskor och/eller dialysatvätskor

EUR-Lex - 32021L1980 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 45:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 45

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

45

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i jonselektiva elektroder som används i vårdanalys av joniska ämnen i mänskliga kroppsvätskor och/eller i dialysvätskor.

 21 juli 2028

Giltighetstiden för ett undantag för användning av kvicksilver i elektriska roterande kontaktdon i system för intravaskulär ultraljudsavbildning

EUR-Lex - 32021L0884 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I post 42 i bilaga IV till direktiv 2011/65/EG ska andra stycket ersättas med följande:

Tabell i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU - ersättning av andra stycket i post 42

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

42

Undantaget löper ut den 30 juni 2026.

30 juni 2026

Undantag för användning av vissa bly- och sexvärda kromföreningar i elektriska och elektroniska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk

EUR-Lex - 32021L0647 - (europa.eu) Länk till annan webbplats.

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 45:

Tabell i bilaga III till direktiv 2011/65/EU - tillägg med post 45

Post

Undantag

Ej tillåten att sätta på marknaden från och med

45

Blydiazid, blystyfnat, blypikramat, orangemönja (blytetraoxid), blydioxid i elektriska och elektroniska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk och bariumkromat i pyrotekniska fördröjningssatser med lång brinntid i elektriska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk.

20 april 2026

Senast uppdaterad 27 juni 2022