Spånskivor

I spånskivor kan det finnas ett ämne som heter formaldehyd.

Formaldehyd kan ingå i det lim som används när man tillverkar spånskivorna. Ämnet kan ge allergi och det finns regler för hur mycket som får läcka ut från varor.

Fråga i butiken vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val.

Läs mer vad du har för rätt till information

Senast uppdaterad 31 augusti 2020