Råd om byggprodukter

Ibland kan den som bygger eller renoverar i sitt hem komma i kontakt med skadliga kemikalier. Här kan du få råd om sådant som kan vara bra att tänka på när du bygger och renoverar. Du kan också läsa om några särskilda byggprodukter.

Titta efter varningsmärkningar, följ instruktionerna på produktens förpackning och följ de rekommendationer som gäller för olika byggprocesser. Då minskar du risken för att du, din omgivning eller miljön kommer till skada i samband med att du bygger och renoverar.

  • Titta på varningsmärkningen och följ instruktionerna på produktens förpackning så att du vet hur du ska hantera dem på ett säkert sätt.
  • Följ de rekommendationer som finns för olika byggprodukter. Du bör till exempel respektera de torktider som rekommenderas för produkten. Om du tillsätter en ny byggprodukt så att den hamnar i direkt kontakt med en annan byggprodukt som inte har hunnit torka ordentligt kan det ske kemiska reaktioner mellan de båda byggprodukterna som annars inte skulle ha skett. Då kan det komma ut farliga kemiska ämnen i luften som inte skulle ha bildats om den ena byggprodukten hade fått torka ordentligt först.
  • Det är bra att ventilera noga och vänta ett antal dygn innan man flyttar in i ett nyrenoverat rum.
  • Låt inte barn leka i de utrymmen och i samma rum som du renoverar.
  • Förvara kemiska produkter som du använder under renoveringen utom syn- och räckhåll för barnen.
  • För att hitta så kemikaliesmarta produkter som möjligt kan du titta efter positiva miljömärkningar, exempelvis Svanen, när du väljer dina produkter.
  • Det finns också speciella hälso- och miljöbedömningssystem på byggproduktsområdet, exempelvis BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus, men dessa system är inte kostnadsfria.
  • Du har rätt att få information om byggvaror, som exempelvis golv, tapeter, lister, innertak, eluttag, kablar, heltäckningsmattor och köksinredning, innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns på EU:s så kallade kandidatförteckning. Kemikalieappen är ett verktyg som ska göra det enklare för dig att få information om farliga ämnen i varor.
Senast uppdaterad 10 februari 2021