Stäng

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. About reporting a chemical safety issue
 2. About the detergent rules
 3. About the Products Register
 4. About the Swedish Chemicals Agency
 5. About the website
 6. Active substances in biocidal products
 7. Active substances in plant protection products
 8. Additional authorisation for a plant protection product
 9. Additional EU rules
 10. Advice on chemical products
 11. Advice on chemicals in your home
 12. Advice on chemical-smart choices
 13. Advice on plastic
 14. Agency Regulations (KIFS)
 15. Agenda 2030
 16. Agentmedgivande
 17. Air source heat pumps
 18. Aktuella beslut 2019
 19. Aktuella beslut 2020
 20. Aktuella beslut 2021
 21. Aktuella ändringar i leksaksdirektivet
 22. Aktuellt om begränsningar
 23. Aktuellt om internationellt samarbete
 24. Aktuellt om registrering
 25. Aktuellt om växtskyddsmedel
 26. Allmänna råd om att bekämpa skadedjur
 27. Alternativt kemiskt namn
 28. Ammunition containing lead
 29. Ammunition som innehåller bly
 30. Andra källor
 31. Anmälningsplikt för högfluorerade ämnen (PFAS) i kemiska produkter
 32. Anmälningsplikt för nanomaterial
 33. Anmälningspliktiga produkter
 34. A Non-Toxic Environment
 35. Ansök om godkännande för biocidprodukt
 36. Ansök om godkännande för växtskyddsmedel
 37. Antibakteriellt behandlade varor
 38. Anti-fouling paints
 39. Antifreeze
 40. Användning av två­kom­pon­ents­epoxi vid relining
 41. Användning av växtskyddsmedel
 42. Application fees for biocidal products
 43. Application forms and guidance documents for plant protection products
 44. Application forms and guides for biocidal products
 45. Application Guide – Biocidal Products
 46. Apply for authorisation for biocidal products
 47. Apply for authorisation for plant protection products
 48. Article 95 list
 49. Articles treated with antibacterial agents
 50. Artificial turf
 51. Artikel 95-listan
 52. Ask the Swedish Chemicals Agency
 53. Authorisation classes
 54. Authorisation of same biocidal products
 55. Avfallsdirektivet - SCIP
 56. Avgifter för biocider
 57. Avgifter för växtskyddsmedel
 58. Avskräckande eller tilldragande medel som består av livsmedel eller foder