Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Aktuella beslut 2023

Innehållsförteckning:

Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2023. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser. 

Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.

Tabeller för beslut som togs under åren 2019 - 2022 finner du på motsvarande webbsidor för respektive år i menyn till höger.

1. Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under år 2023 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1. Nya produktgodkännanden

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne

Godkänd

från och med

Användningsområde och behörighetsklass

FytoSol

5873

COS-OGA

2023-01-27

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L.

Spectra FL,

5872

Glyfosat (kaliumsalt)

2023-01-23

Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L.

Jablo FL

5871

Glyfosat (kaliumsalt)

2023-01-23

Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L.

Barracuda

5863

Mesotrion

2023-01-25

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

Frowncide

5868

Fluazinam

2023-01-19

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L.

Ohayo

5867

Fluazinam

2023-01-19

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L.

Tesanto

5864

Bensovindiflupyr

2023-01-10

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. Mot kronrost i odlingar av havre. Behörighetsklass 2L.

Hinode

5866

Flonikamid

2023-01-13

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speitvete. Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.

Behörighetsklass 2L.

Sugoi

5865

Cyazofamid

2023-01-11

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Behörighetsklass 2L.

Harmonix Turf Defense

5857

Bacillus amyloliquefaciens (tidigare subtilis) QST 713

2023-01-02

Mot svampangrepp i gräsmattor på sportanläggningar. Behörighetsklass 2L.

FytoSave

5861

COS-OGA

2023-01-02

Mot mjöldagg i växthusodlingar av gurkväxter, tomat, paprikor och aubergine genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L.

2. Ändrade produktgodkännanden

Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.

För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.

För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b.

För utfasningstider för utgående registreringsnumren, se tabell 2c.

Observera vid byte av regnr att UPMA och PHT alltid är länkade till ett visst registreringsnummer och därför fasas ut med samma anståndstider som detta (se tabell 2c).

Tabell 2a. Mindre ändring under oförändrat regnr

Produkt

Reg nr

Ändring

Gäller från och med

Mavrik

4491

Nya användningsområden: Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot morotsbladloppa i odlingar av morötter. Mot betfluga och betbladlus i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

2023-01-13

Tabell 2b. Nytt regnr för befintlig produkt p g a större ändring

Produkt

Nytt reg nr

Ändring

Gäller från och med

Utgående reg nr

Roundup PowerMax

5869

Ändrade användningsvillkor

2023-02-01

5830

Tabell 2c. Utfasning av äldre registreringsnummer och länkade UPMA samt PHT

Produkt

Utgående reg nr

Skäl till utfasning

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Roundup PowerMax

5830

Ändrade användningsvillkor

2023-07-31

2024-07-31


3. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produkter på den svenska marknaden. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För information om produkter som bytt regnr men som finns kvar på marknaden, se i stället Tabell 2b och 2c. )

UPMA och PHT är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som utgående registreringsnummer.

Tabell 3a. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Produkt

Reg nr

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Callisto

5710

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Meristo

5722

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Ohayo

PHT-0005-3957

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Frowncide

PHT-0007-3957

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Sugoi

PHT-0079-4995

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30


Tabell 3b. Produktgodkännanden och UPMA eller PHT som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör inom EU

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne som upphör inom EU

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning4. UPMA - mindre användningsområde

I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.

För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.

Tabell 4. UPMA - utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt

Reg nr som UPMA kopplar till

Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA

Gäller från och med

FytoSol

5873

Mot lökbladmögel i odlingar av lök genom växtstärkande effekt. Mot humlebladmögel i odlingar av humle genom växtstärkande effekt. Mot Alternaria i odlingar av morot genom växtstärkande effekt.

2023-01-27

Barracuda

5863

Mot ogräs i odlingar av sockermajs.

2023-01-25

5. Parallellhandelstillstånd

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.

Tabell 5. Parallellhandelstillstånd

Parallellhandlad produkt

PHT-nr

Gäller från och med

Svensk referensprodukt

6. Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:

Tabell 6. Beviljad dispens vid nödsiutationer på växtskyddsområdet

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Dispensens giltighetstid
 

Senast uppdaterad 1 februari 2023