Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Aktuella beslut 2022

Innehållsförteckning:

Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2022. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser. 

Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.

Tabeller för beslut som togs under åren 2021, 2020 och 2019 finner du på motsvarande sidor för respektive år.
Gå till sidan Aktuella beslut 2021
Gå till sidan Aktuella beslut 2020
Gå till sidan Aktuella beslut 2019

1. Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under år 2022 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1. Nya produktgodkännanden

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne

Godkänd

från och med

Användningsområde och behörighetsklass

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets

5755

svavel

2022-04-21

Mot svampangrepp i odlingar av grönsaker i växthus.

Behörighetsklass 2L.

Ethosat

5753

etofumesat

2022-04-06

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. Behörighetsklass 2L.

Stemper

5740

trinexapak

2022-03-17

För stråförkortning i odlingar av råg.

För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde.

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, korn och havre.

Behörighetsklass 2L.

QuickPhos 56% GE bags

5739

aluminiumfosfid

2022-03-01

Mot insektsangrepp i tomma lagerutrymmen.

Mot insektsangrepp vid inlagring av spannmål.

Behörighetsklass 1SoX.

Lalstop G46 WG

5738

Clonostachys rosea J1446

2022-02-18

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel. Behörighetsklass 2L.

Botiga

5737

mesotrion

pyridat

2022-02-15

Mot ogräs i odlingar av majs. Behörighetsklass 2L.

Evolya

5723

mesotrion

2022-02-16

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

Meristo

5722

mesotrion

2022-02-16

Mot ogräs i odlingar av majs. Behörighetsklass 2L.

Revyona

5736

mefentriflukonazol

2022-02-08

Mot svampangrepp i odlingar av raps, sockerbetor, majs, äpple och päron.

Mot blom- och grentorka och fruktmögel i odlingar av körsbär och plommon.

Mot torrfläcksjuka i odlingar av potatis.

Behörighetsklass 2L.

Relenya

5733

mefentriflukonazol

2022-01-19

Mot dvärgstinksot och stinksot i odlingar av höstvete. Behörighetsklass 2L.

Profound

5730

protiokonazol

2022-01-17

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

Glacis

5729

protiokonazol

2022-01-17

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

2. Ändrade produktgodkännanden

Tabellerna 2a-c presenterar beslut om sändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.
För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.
För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b. Tabell 2c presenterar utfasningstider för produkter med de utgående registreringsnumren.

Tabell 2a. Ändrade produktgodkännanden med oförändrat registreringsnummer

Produkt

Reg nr

Ändring

Gäller från och med

Latitude XL

5310

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet siltiofam, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 3.

2022-03-25

Latitude

4766

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet siltiofam, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 3.

2022-04-01

Gyllebo Plantskydd Flytande

4262

Förnyat produktgodkännande som lågriskprodukt eftersom det verksamma ämnet blodmjöl har blivit godkänt som ett verksamt ämne med lågrisk inom EU.

2022-03-01

Gyllebo Plantskydd Pulver

4261

Förnyat produktgodkännande som lågriskprodukt eftersom det verksamma ämnet blodmjöl har blivit godkänt som ett verksamt ämne med lågrisk inom EU.

2022-03-01

Vibrance Duo

5342

Tillägg av korn i användningsvillkoret:

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning av utsäde.

2022-02-21

Hussar Plus OD

5661

Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av vårkorn och vårvete i utvecklingsstadiet BBCH 20-32 med max dos 70 mL produkt/ha och år.

2022-02-03


Tabell 2b. Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer

Produkt

Nytt reg nr

Ändring

Gäller från och med

Utgående reg nr

Lalstop Contans WG

5756

Produkten Contans WG har bytt innehavare och samtidigt ändrat namn.

2022-05-01

4677

Rancona i-mix

5734

Ny harmoniserad klassificering som Repr, 1B för det verksamma ämnet ipkonazol, vilket även innebär ändring av behörighetsklass till 1L.

2022-01-28

5295

VitiSan

5731

Ändrad organisationsform för innehavaren.

2022-01-01

5480


Tabell 2c. Utfasning av äldre registreringsnummer och länkade UPMA samt PHT

Produkt

Utgående reg nr

Skäl till utfasning

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för

användning, lagring

och bortskaffning

Contans WG

4677

Contans WG har bytt innehavare och samtidigt ändrat namn till Lalstop Contans WG.

2022-10-31

2023-10-31

Rancona i-mix

5295

Det verksamma ämnet ipkonazol har fått en harmoniserad klassificering som Repr, 1B, vilket även innebär ändring av behörighetsklass till 1L.

2022-02-28

2023-02-28

VitiSan

5480

Ändrad organisationsform för innehavaren.

2022-06-30

2023-06-30


3. Produktgodkännanden och UPMA som upphör

Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produktgodkännanden. När de angivna anståndstiderna löper ut får produkterna inte längre finnas på den svenska marknaden, respektive inte längre användas eller innehas i Sverige. För utgående registreringsnummer där produkten fortsatt finns på marknaden, men under ett nytt registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och 2c

Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b.

Ett UPMA är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som produktgodkännandet.

Tabell 3a. Produktgodkännanden och UPMA som upphör

Produkt

Reg nr

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Matrigon 600 SL

5507

Innehavaren vill återkalla sitt produktgodkännande.

2022-06-30

2023-06-30


Tabell 3b. Produktgodkännanden och UPMA som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör inom EU.

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne
som upphör inom EU

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring
och bortskaffning

Steward 30 WG

5429

indoxakarb

2022-03-19 (för innehavaren)
2022-09-19 (för andra än innehavaren)

2022-09-19

Avaunt

5433

indoxakarb

2022-03-19 (för innehavaren)
2022-09-19 (för andra än innehavaren)

2022-09-19

4. UPMA - mindre användningsområde

I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2021. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.

För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.

Tabell 4. UPMA - utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt som UPMA avser

Reg nr

Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA

Gäller från och med

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets

5755

Mot svampangrepp i odlingar av kryddor, bär och småfrukter, plantskoleväxter, prydnadsväxter, snittblommor och medicinalväxter i växthus.

2022-04-21

Fenix

5288

Mot ogräs i fältodlingar av purjolök, salladslök och gräslök.

2022-04-06

Mospilan

5708

Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av klöver.

2022-03-31

Nexide CS

5595

Mot insektsangrepp i odlingar av oljerättika.

Mot insektsangrepp i frilandsodling av huvudkål, brysselkål, rödbeta och åkerböna (för utsädesproduktion samt humankonsumtion).

Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av klöver.

Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av gräs.

2022-03-24

Flipper

5512

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av kryddväxter, bladgrönsaker och späda bladgrönsaker (baby-leaf).

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av stenfrukter och bärbuskar.

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av melon, pumpa och chili.

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av plantskoleväxter och prydnadsväxter.

2022-03-21

Regalis Plus

5283

Mot revbildning och sen blomning i odlingar av jordgubbar på friland. För tillväxtreglering av prydnadsväxter.

2022-02-17

Raptol

5351

Mot insektsangrepp i fältodlingar av havtorn.

Mot insektsangrepp i fältodlingar av blommande kål.

2022-01-25
5. Parallellhandelstillstånd

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljar under 2021. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.

Tabell 5. Parallellhandelstillstånd

Parallellhandlad produkt

PHT-nr

Gäller fr o m

Svensk referensprodukt

Sluggers Snigelmedel pellets

PHT-0084-5698

2022-03-07

Doff Snigel Stop

Neudosan AF Insekt Effekt

PHT-0083-4919

2022-02-23

Skadekryps Effekt

Neudosan AF Baldlöss Effekt

PHT-0082-4919

2022-02-23

Skadekryps Effekt

6. Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:

Tabell 6. Beviljad dispens vid nödsituation på växtskyddsområdet

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Dispensens giltighetstid

Nexide CS

5595

Mot fritfluga i havre, vårvete, vårrågvete samt majs i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11–14.

Från 2022-04-26 till 2022-06-30

Nexide CS

5595

Mot skadeinsekter i sockerbetor i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11–14.

Från 2022-04-26 till 2022-05-31

Typosan IPS

2,3,2 Methylbutenol
(S)-cis-Verbenol
Ipsdienol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog.

Från 2022-04-15
till 2022-08-13

TYPO-Lab A10

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (lps typographus) i granskog.

Från 2022-04-15
till 2022-08-13

Phero-X-Lure IT

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2022-04-01
till 2022-07-29

Senast uppdaterad 3 maj 2022