Växtskyddsmedel som inte längre får användas av privatpersoner

Sedan den 1 oktober 2021 får du bara använda växtskyddsmedel med begränsade risker i hemträdgård, koloniområden eller på krukväxter. Listan nedan omfattar de medel som du som privatperson inte längre får använda på de här platserna.

Spridningsförbud för både privat användning och för utbildade yrkesanvändare

Förbudet mot många växtskyddsmedel på vissa platser gäller inte bara dig som är privatperson, utan även för yrkesmässiga användare med utbildning i säker växtskyddshantering. Information om vilka medel som är tillåtna för dem på de platser där förbudet gäller finns på vår webb för företag.

Information för yrkesmässiga användare om tillåtna ämnen och medel finns här.

I listorna nedan hittar du namn på de växtskyddsmedel som inte längre får användas i hemträdgård, på koloniområden och på krukväxter på grund av det nya förbudet.

Ogräsmedel med glyfosat

 • Roundup E (regnr 5118), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Gel (regnr 5066), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Gel Max (regnr 5305), mot ogräs, rot-och stubbskott i hemträdgårdar.
 • Roundup Plug (regnr 5359), mot rot- och stubbskottsbildning av lövträd.
 • Roundup Q (regnr 4562), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Terrace (regnr 4996), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.

Insektsmedel med pyretriner

 • Pyretal Spray (regnr 5245), mot insektsangrepp på prydnadsväxter.
 • Raptol Insekt Effekt Färdigblandad (regnr 5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Spraits AF (reg nr PHT-0029-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Pyrsol Spray (reg nr PHT-0030-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Raptol Bladlöss Effekt Färdigblandad (reg nr PHT-0037-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Insektsmedel Insekter - Nej tack (reg nr PHT-0055-5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Raptol Insekt Effekt Spray (regnr 5500), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.

Insektsmedel med flupyradifuron

 • Provanto insektspinne (regnr 5422), mot bladlöss och vita flygare/mjöllöss i prydnadsväxter i kruka inomhus eller i växthus.
 • Provanto Spray (regnr 5534), mot insektsangrepp på prydnadsväxter inomhus.

Insektsmedel med acetamiprid

 • Provado Care (regnr 4912), mot insektsangrepp på prydnadsväxter i krukor.
 • Substral Näringspinnar med insektsmedel 2in1 (reg nr PHT-0015-4912), mot insektsangrepp på prydnadsväxter i krukor.
 • Provanto Care Insektspinnar (reg nr PHT-0039-4912), mot insektsangrepp på prydnadsväxter i krukor.
 • Substral Insektsmedel spray (regnr 4913), mot insektsangrepp på prydnadsväxter.
Senast uppdaterad 14 juni 2023