Tillsyn 4/19: Tillsyn av informationsplikten

Under 2018 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera ämnen på kandidatförteckningen i varor som säljs på den svenska marknaden. Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen som kan komma att bli föremål för begränsningar eller är ”kandidater” till att hamna i bilaga XIV, tillståndslistan i Reach-förordningen.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020