Tillsyn 5/19: Tillsyn av squishies

Denna rapport redovisar utförande och resultatet av ett tillsynsprojekt där vi har kontrollerat innehåll av vissa kemiska ämnen och avgivning av kemikalier till luft från leksaker av typen ”squishies”.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020