Tillsyn 10/19: Plan för Kemikalie­inspek­tionens tillsyns­väg­led­ning 2019–2021

För att bidra till en operativ kemikalietillsyn som är rättssäker, likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen fram en plan för tillsynsvägledning. Planen sträcker sig över tre år och uppdateras årligen. Planen ska tydliggöra vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen kommer att bedriva inom den period som planen omfattar och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra centrala myndigheter i deras planering.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020