Tillsyn 12/19: Oljelampor – tillsyn av säkerhetskraven

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där vi har informerat och kontrollerat företag som säljer oljelampor. Projektet är en av de insatser som utförs inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020