Tillsyn 8/19: Läder 2019

Under 2019 genomförde Kemikalieinspektionen analyser av varor tillverkade av läder. I projektet har vi analyserat varor med avseende på ämnen som är begränsade i Reachförordningen, POPs-förordningen och på vissa ämnen som omfattas av informationskravet i artikel 33 i Reach-förordningen.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020