Tillsyn 7/19: Tillsyn av vätskor till e-cigaretter

Kemikalieinspektionen har utfört kontroll av klassificering, märkning och förpackning av vätskor till elektroniska cigaretter (s.k. e-cigaretter). E-cigaretter är en relativt ny produkt på marknaden och det är första gången tillsyn sker av denna typ av produkter i Sverige.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020