Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 2/19: Tillsyns- och marknadskontrollplan 2019

Tillsyns- och marknadskontrollplanen beskriver vilka tillsynsaktiviteter som prioriterades år 2019 inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde.

Senast uppdaterad 9 januari 2021