Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsyn 1/19: Reklamartiklar 2018

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där vi har kontrollerat och informerat företag som säljer reklamartiklar.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020