The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

Tillsyn 4/19: Tillsyn av informationsplikten

Under 2018 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera ämnen på kandidatförteckningen i varor som säljs på den svenska marknaden. Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen som kan komma att bli föremål för begränsningar eller är ”kandidater” till att hamna i bilaga XIV, tillståndslistan i Reach-förordningen.

Last published 6 September 2020