Sanera på allmän plats

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag.

Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från kommunens Miljö- och hälsoskydd. Hastiga punktsaneringar är undantagna från tillståndsplikten, men det måste anmälas till kommunen.