Miljöansvarig

Du som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor kan förebygga risker för människa och miljö genom att undvika farliga ämnen i kemiska produkter och varor i din verksamhet. PRIO kan hjälpa dig att hitta ämnen som ni bör undvika eller byta ut.

Kemiska ämnen finns i kemiska produkter och varor för att ge en önskad egenskap eller funktion. Det kan också finnas rester av kemiska ämnen i den färdiga produkten eftersom många ämnen används vid tillverkningen.

Genom att vara medveten om riskerna med olika ämnen och material och välja bort farliga kemikalier kan du som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor förebygga risker för människors hälsa och miljön. Riskerna kan uppkomma när produkten tillverkas, används, blir till avfall eller återvinns. Väljer du att ligga steget före lagstiftningen och undvika ämnen som är på väg att begränsas eller förbjudas kan du dessutom spara både tid och pengar för din verksamhet. Genom att använda PRIO får du stöd i verksamhetens långsiktiga kemikaliearbete.

Vad kan PRIO hjälpa mig med?

Genom att söka i PRIO får du snabbt information om

  • ämnen och ämnesgrupper som har farliga egenskaper
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av material
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av kemiska produkter
  • vilket eller vilka ämnen du bör prioritera att byta ut eller undvika.

Läs mer om hur du söker i PRIO.

Läs mer om vilket ansvar du har enligt kemikaliereglerna i vägledningen för företag på Kemikalieinspektionens webbplats.

Hur kan jag använda PRIO?

PRIO hjälper dig att välja bort farliga kemikalier i er verksamhet. I PRIO kan du i en enda sökning hitta ämnen som du bör byta ut eller undvika i kemiska produkter och varor som ni använder. Du får också hjälp att prioritera vilka ämnen ni bör fokusera på.

Om ni använder kemiska produkter som rengöringsmedel, smörjmedel eller limmer i er verksamhet kan du läsa på förpackningen eller i säkerhetsdatabladet för att se vilka ämnen som ingår. Om det inte framgår där kan du fråga din leverantör. Genom att söka i PRIO får du information om vilka farliga egenskaper ämnena har. Utifrån resultatet av sökningen kan du ta ställning till vilka ämnen ni bör byta ut eller undvika i varorna. Ibland kan det vara aktuellt att byta till ett alternativt arbetssätt, där produkter med farliga ämnen inte längre behövs.

Sök efter ämnen i PRIO.

Läs mer om hur du söker i efter ämnen i PRIO.

Alla varor består av olika material, såsom plast, keramik, trä eller textil. Materialen i sin tur innehåller kemiska ämnen. Om du vet vilka material din vara består av men inte vilka farliga ämnen de kan innehålla så kan du använda materialmodulen i PRIO. När du söker på ett visst material får du exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialet. På så sätt får du veta vilka ämnen du bör undvika.

Sök efter ämnen i material i avancerad sök i PRIO.

Läs mer om ämnen i material.

PRIO hjälper dig att prioritera vilka ämnen som är viktigast att byta ut eller undvika. Det finns två prioriteringsnivåer i verktyget. Ämnen som tillhör gruppen utfasningsämnen bör du helt undvika eller byta ut mot ett mindre farligt alternativ eller arbetssätt. För ämnen som tillhör gruppen prioriterade riskminskningsämnen bör du minska risken för människor och miljön så långt som möjligt. Det kan du göra genom att se över hur ämnet används och hur exponeringen ser ut.

Läs mer om PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

När du söker på ett ämne i PRIO får du veta om ämnet finns på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Det är en lista över ämnen där de flesta inte är förbjudna i kemikaliereglerna idag men som kan komma att kräva tillstånd för att få användas eller bli begränsade på annat sätt inom EU i framtiden. Du får också veta om ämnet är ett så kallat utfasningsämne i PRIO. Ett sådant ämne har så pass farliga egenskaper att det uppfyller kriterierna för att kunna föras in på kandidatförteckningen och bli föremål för ytterligare regleringar på kemikalieområdet framöver. Andra ämnen kan också komma att omfattas av begränsningar och förbud i framtiden, om de har en användning som innebär oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön.

Läs mer om kandidatförteckningen i EU på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om tillstånd och begränsningar på Kemikalieinspektionens webbplats.

Du kan söka i databasen i PRIO på enskilda ämnen och grupper av ämnen. Du kan också söka och få fram information om en stor mängd olika ämnen samtidigt. Det är också möjligt att söka på olika typer av material, som plast, keramik eller textil och få exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialen.

Läs mer om att söka i PRIO.

Hur kan jag gå vidare med informationen jag får i PRIO?

Sökresultaten som du får i PRIO kan du ladda ner och spara på din dator som en Excel-fil. Det underlättar när du på ett konkret och överskådligt sätt ska kommunicera om vilka ämnen ni bör byta ut eller undvika, både internt på ditt företag och med dina kunder eller leverantörer.

Läs mer om substitution av farliga ämnen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om att ställa krav på dina leverantörer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022