Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön

Kemikalieinspektionen följer varje år upp preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt etappmålen och följer även utvecklingen genom några så kallade indikatorer.

Indikatorer är olika saker vi kan mäta för att få en uppfattning om utvecklingen vad gäller farliga ämnen i miljön, samhället och för vår hälsa går åt rätt håll.

Vi följer upp Giftfri miljö bland annat genom följande sex indikatorer:

Läs mer om preciseringarna och förutsättningarna för att nå Giftfri miljö.

Senast uppdaterad 8 september 2020