Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön

Kemikalieinspektionen följer varje år upp preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt etappmålen och följer även utvecklingen genom några så kallade indikatorer.

Senast uppdaterad 10 augusti 2022