Indikatorer mäter utvecklingen i miljön

Kemikalieinspektionen följer varje år upp preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen samt följer utvecklingen genom några så kallade indikatorer.

Indikatorer är olika saker vi kan mäta för att få en uppfattning om utvecklingen går åt rätt håll vad gäller farliga ämnen i miljön, i samhället och för vår hälsa.

Vi följer upp Giftfri miljö bland annat genom följande sex indikatorer:

Dessutom följer vi upp de två etappmålen om minskad användning av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper utifrån uppgifter om försålda mängder verksamma ämnen i bekämpningsmedel.

Statistik om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 april 2024