Många måste bidra för att uppnå Giftfri miljö

För att nå en Giftfri miljö krävs beslut och åtgärder av många aktörer i samhället: företag, kommuner och regioner, myndigheter och politiker samt av den enskilda individen. Åtgärder behövs i Sverige, i EU och globalt.

Kemikalieinspektionen har lämnat över ett underlag med förslag till regeringen på strategi, nya etappmål och insatser fram till 2030. Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö.

Läs våra förslag i rapporten Giftfritt från början - Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030. , 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Upphör med användning av de farligaste ämnena

För att förebygga allvarliga skador på människors hälsa och miljön ska de farligaste kemiska ämnena inte längre användas. Det behövs beslut om utfasning av särskilt farliga ämnen för alla användningsområden. Regelverken behöver utvecklas samtidigt som företag och offentliga verksamheter driver på utvecklingen genom att ställa krav på sina leverantörer.

Skapa en giftfri cirkulär ekonomi

Varor behöver designas giftfria från början så att de kan ingå i giftfria kretslopp med ökad återanvändning och återvinning. Satsa på giftfria innovationer. Information om kemikalieinnehåll i olika material behövs och här krävs fortsatta initiativ både av företag och myndigheter för att få på plats fungerande globala system för delning av informationen.

Minska den samlade mängden farliga ämnen som människor och ekosystemen utsätts för

Barns utveckling och den biologiska mångfalden måste skyddas bättre från risker med farliga ämnen. Det handlar till exempel om att skydda vår mat och dricksvattnet, men också att minska exponeringen i inomhusmiljön i vår vardag. Den samlade exponeringen och kombinationseffekter av kemikalier måste omfattas av EU:s lagstiftning.

Mer information om hur du kan bidra

Har du ett företag eller driver en offentlig verksamhet och vill fasa ut eller ersätta farliga ämnen? Läs mer om hur du kan göra.

Se exempel på vad kommuner kan göra för att hjälpa till i arbetet med att nå en Giftfri miljö på Sveriges miljomal.se. Länk till annan webbplats.

Se exempel på vad företag kan göra för att hjälpa till i arbetet med att nå en Giftfri miljö på Sveriges miljomal.se. Länk till annan webbplats.

Vill du som privatperson bidra till att nå en Giftfri miljö? Läs mer om vad du kan göra genom att följa våra råd om kemikaliesmarta val i din vardag.

Presentationsmaterial om Sveriges miljömål på Sveriges miljomal.se. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 augusti 2022