Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Statistik om bekämpningsmedel

Sedan 1986 publicerar Kemikalieinspektionen statistik över verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Statistiken är baserad på information från innehavare av godkännanden för bekämpningsmedel.

Uppgifter om försålda kvantiteter av verksamma ämnen i bekämpningsmedel i Sverige har publicerats årligen sedan 1979. År 1985 tog Kemikalieinspektionen över ansvaret för redovisningen från Naturvårdsverket.

Publikationen finns här som pdf-fil från och med 1986-års upplaga.

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

 
Senast uppdaterad 18 juli 2022