Statistik om bekämpningsmedel

Sedan 1986 publicerar Kemikalieinspektionen statistik över verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Statistiken är baserad på information från innehavare av godkännanden för bekämpningsmedel.

Uppgifter om försålda kvantiteter av verksamma ämnen i bekämpningsmedel i Sverige har publicerats årligen sedan 1979. År 1985 tog Kemikalieinspektionen över ansvaret för redovisningen från Naturvårdsverket.

Publikationen finns här som pdf-fil från och med 1986-års upplaga.

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

 
Senast uppdaterad 30 juni 2023