Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Publiceringsplan för statistik

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras (6§, SCB-FS 2002:16).

Fastställda föreskrifter om offentliggörande av officiell statistik som kungjorts i SCB:s författningssamling (SCB-FS 2002:16). Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens publiceringsplan för statistik 2021

Namn på statistik­produkt

Avser år

Offentliggörande

Status

Överblick över kemikalier

2020

2022-05-30

Officiell statistik

Flödesanalyser för kemiska ämnen

2020

2022-10-28

Officiell statistik

Växtskyddsmedel i jordbruket Länk till annan webbplats.

2021

2022-06-30

Officiell statistik

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

2021

2022-06-30

Officiell statistik

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket,

användning i grödor (publiceras vart femte år).

2021

2022-12-02

Officiell statistik

Senast uppdaterad 3 maj 2022