Publiceringsplan för statistik

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras (6§, SCB-FS 2002:16).

Fastställda föreskrifter om offentliggörande av officiell statistik som kungjorts i SCB:s författningssamling (SCB-FS 2002:16). Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens publiceringsplan för statistik 2021

Namn på statistik­produkt

Avser år

Offentliggörande

Status

Överblick över kemikalier

2019

2021-05-15

Officiell statistik

Flödesanalyser för kemiska ämnen

2019

2021-10-29

Officiell statistik

Växtskyddsmedel i jordbruket Länk till annan webbplats.

2020

2021-06-30

Officiell statistik

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

2020

2021-06-30

Officiell statistik

Senast uppdaterad 17 maj 2021