Publiceringsplan för statistik

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras (6§, SCB-FS 2002:16).

Fastställda föreskrifter om offentliggörande av officiell statistik som kungjorts i SCB:s författningssamling (SCB-FS 2002:16).länk till annan webbplats


Kemikalieinspektionens publiceringsplan för statistik 2020


Avser år

Offentliggörande

Status

Överblick över kemikalier

2018

2020-04-15

Officiell statistik

Flödesanalyser för kemiska ämnen

2018

2020-10-30

Officiell statistik

Växtskyddsmedel i jordbruketlänk till annan webbplats

2019

2020-06-30

Officiell statistik

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

2019

2020-06-30

Officiell statistik

KemI-stat

2016

-


Senast uppdaterad 18 maj 2020