Publiceringsplan för statistik

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras.


Kemikalieinspektionens publiceringsplan för statistik 2024

Namn på statistik­produkt

Avser år

Offentliggörande

Status

Överblick över kemikalier

2022

2024-03-28

Officiell statistik

Flödesanalyser för kemiska ämnen

2022

2024-10-31

Officiell statistik

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser Länk till annan webbplats.

2023

2024-06-27

Officiell statistik

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

2023

2024-06-27

Officiell statistik

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket, Länk till annan webbplats.

användning i grödor (publiceras vart femte år) Länk till annan webbplats.

2025

2026

Officiell statistik

Senast uppdaterad 28 februari 2024