Bild på en mygga som satt sig på någons hud.

Använd mygg- och fästingmedel på rätt sätt.

Mygg- och fästingmedel

Innehållsförteckning:

Mygg- och fästingmedel kan vara skadliga om de används felaktigt. Ett bra sätt att skydda sig är att i första hand använda alternativ till medlen, exempelvis myggnät och vanliga kläder. Om du vill använda mygg- och fästingmedel behöver du läsa igenom informationen på förpackningen, så att du vet hur du ska använda produkterna på ett säkert sätt.

Mygg- och fästingmedel kan innehålla ämnen som irriterar ögon och känslig hud. Medlen kan också vara hälsoskadliga om de används felaktigt.

Råd om mygg- och fästingmedel

  • Ett bra sätt att skydda sig är att i första hand använda alternativ till mygg- och fästingmedel, exempelvis myggnät och vanliga kläder.
  • Använd endast mygg- och fästingmedel när det verkligen behövs.
  • Ett sätt att minska hudirritation är att undvika hudkontakt. Många medel går bra att sätta på kläderna istället för på huden.
  • Läs igenom och följ bruksanvisningen, så att du hanterar produkten på ett säkert sätt.
  • Om du vill använda medlet på barn är det viktigt att du tittar efter rekommenderad åldersgräns på förpackningen.
  • Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen.
  • Förvara medlen så att barn inte ser eller kommer åt dem.

Använd godkända medel

Mygg- och fästingmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Medel som är godkända har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av privatpersoner. I registret över bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Naturligt inte detsamma som ofarligt

En del medel som saknar godkännande av Kemikalieinspektionen är baserade på så kallade "naturliga ämnen", vilket i vissa fall innebär att de är baserade på eteriska, flyktiga oljor. Men naturligt betyder inte detsamma som ofarligt och oljorna kan orsaka skador i form av överkänslighet eller allergi. Försäkra dig om att de kemiska bekämpningsmedel som du köper är godkända av Kemikalieinspektionen.

Din rätt till information

Om du köper mygg- och fästingmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

Kemikalieinspektionen avråder inte gravida från att använda godkända mygg- och fästingmedel när andra metoder inte ger tillräckligt skydd

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan leda till skada eller förgiftning.

Läs om märkning och farosymboler

Senast uppdaterad 1 september 2020