Bild på en råttfälla.

Möss går ofta att få bort med en vanlig råttfälla.

Allmänna råd om att bekämpa skadedjur

Innehållsförteckning:

Det finns flera förebyggande åtgärder för att minska risken för att du drabbas av skadedjur. Och om du har drabbats av dem, vänta inte med att få bort dem. Ju snabbare du är på att försöka få bort dem desto lättare är det att bekämpa dem.

Tips för att hålla skadedjuren borta

 • Håll rent och torrt hemma. Då får du bort många födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Du får också bort skadedjurens tillgång på mat, näring och vatten.
 • Undersök om det finns lämpliga fällor för det aktuella skadedjuret.
 • Förhindra att skadedjuret tar sig in i din bostad genom håligheter eller dörrar, fönster, etc.
 • Det finns flera alternativa metoder för bekämpning där man använder så kallade ”miljövänliga preparat”. Om du vill använda något sådant bör du vara försiktig. De ämnen som du använder i dessa preparat kan vara skadliga för hälsan eller miljön och det är ofta osäkert hur effektiva dessa preparat är.
 • Vänta inte med att få bort skadedjuren. Ju snabbare du är på att försöka få bort dem desto lättare är det att bekämpa dem. Dessutom blir skadan sannolikt mindre om du bekämpar skadedjuren så tidigt som möjligt.

Om du måste använda kemiska medel

Om du inte får bort skadedjuren med fysiska metoder kan det vara bra att anlita ett proffs. Det är vanligtvis säkrare för både dig och miljön, eftersom en person med rätt utbildning och erfarenhet har kunskap om hur medlen ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Du kan oftast komma i kontakt med en skadedjursbekämpare via ditt hemförsäkringsbolag. Om du hyr din bostad är det din fastighetsägare som ska ta kontakt med en sådan.

Gör så här om du ska köpa kemiska medel för att bekämpa skadedjur

 • Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen.
 • Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Du behöver vara uppmärksam på behörighetsklassificeringen. Det är enbart produkter som är märkta med klass 3 som får användas av privatpersoner.
 • I registret över bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan information.
 • Fråga på inköpsstället om hur du ska använda produkten säkert och effektivt.
 • Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produktens förpackning så att du känner till faran med produkten och vet hur du ska hantera den på ett säkert sätt innan du får hem den.
 • Om du köper bekämpningsmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

När du har fått hem produkten

 • Förvara medlet så att barn inte ser eller kommer åt det.
 • Förvara alltid medlet i dess originalförpackning.
 • Titta efter varningsmärkningen och följ anvisningarna på förpackningen innan du öppnar produktens förpackning.
 • När du är klar med bekämpningsmedlet, se till att du gör dig av med resterna på ett korrekt sätt. Information ska finnas på förpackningen.
 • Lämna in rester av medlet, inklusive tomma förpackningar, som farligt avfall på en återvinningscentral.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan leda till skada eller förgiftning.

Läs om märkning och farosymboler

Senast uppdaterad 24 maj 2021