Tillsyn 4/23: Tillsyn av antibakteriella underkläder 2022

Den här rapporten är en sammanställning över resultaten från ett tillsynsprojekt där Kemikalieinspektionen har kontrollerat antibakteriellt behandlade underkläder och mensskydd i tyg, underkläder och skydd med möjligt biocidinnehåll. Projektet löpte under hösten 2022 och rapporten riktar sig till företag, andra myndigheter och konsumenter.

I projektet granskade vi 17 underkläder och mensskydd i tyg. Biociderna tillsätts oftast för att de antas ge en mer hygienisk och luktfri produkt. Vi köpte in alla varor vi granskade under hösten 2022 från 16 olika webbaserade företag. Vår kontroll av märkning och biocidtillsats i varorna visade att många företag saknade kunskap om märkningskraven för biocidbehandlade varor. De mensskydd med konstaterat biocidinnehåll, och som hade korrekt märkning, kom från svenska företag.

Senast uppdaterad 18 september 2023