Tillsyn 1/23: Kontroller av varor i samarbete med Tullverket 2022

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt som genomförts tillsammans med Tullverket på Arlanda under 2022. Tillsynen var inriktad på smycken, elektriska produkter och leksaker som var deklarerade för import via Arlanda flygplats.

Vid kontrollerna valde vi ut 80 sändningar ut för fysisk kontroll av varorna. I dessa sändningar kontrollerade vi 260 olika sorters varor. 15 av dessa sändningar innehöll varor som inte uppfyllde kemikalielagstiftningens krav.

Totalt stoppades 15 olika sorters smycken och 6 olika sorters elektriska produkter. 10 smycken innehöll för höga halter kadmium, 2 smycken innehöll för höga halter bly och 3 smycken innehöll för höga halter kadmium och gav utslag på nickeltest. 3 elektriska produkter stoppades på grund av bristfällig märkning och 3 elektriska produkter stoppades på grund av både innehåll av bly och märkningsbrister.

De stoppade varorna importerades av tio olika företag. Det var totalt 251 smycken och 366 elektriska produkter som stoppades.

Senast uppdaterad 25 januari 2023