Tillsyn 2/23: Tillsyn av desinfektionsmedel 2021

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där Kemikalieinspektionen har
kontrollerat företag som sålt hand- och ytdesinfektionsmedel på den svenska
marknaden under år 2021. Rapporten riktar sig till företag, myndigheter och
konsumenter.

Sedan coronautbrottet 2020 har mängden desinfektionsmedel ökat på den svenska marknaden vilket också lett till en ökning av antalet tips om misstänkta brister hos desinfektionsmedel. Under 2020 genomförde Kemikalieinspektionen ett projekt som visade på stora brister hos många desinfektionsmedel. Under 2021
genomfördes en uppföljning av det projektet.

  • För 20 (48 procent) av de 42 analyserade desinfektionsmedlen överensstämde halten verksamt ämne med vad som angivits på etiketten eller i övrig produktinformation.
  • Endast en produkt innehöll ett otillåtet ämne.
  • En tredjedel av de kontrollerade företagen var inte anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister.
  • Många av produkterna hade brister i märkningen. För produkter där kännbar varningsmärkning var relevant saknades detta hos 23 (44 procent) av produkterna.

Hos 27 (40 procent) av de kontrollerade företagen hittades sådana brister att det fanns en miljösanktionsavgift eller en anmälan om misstänkt brott kopplad till bristen. Det är på en liknande nivå som 2020 års projekt.

Jämfört med resultaten från 2020 så har vi hittat färre otillåtna produkter. Det förekom färre produkter med olagliga ämnen och i den kemiska analysen upptäcktes inga produkter som innehöll metanol.

Senast uppdaterad 24 april 2023