Tillsyn 7/23: Tillsyn av leksaker och halloweenartiklar 2022–2023

Kemikalieinspektionen har i detta tillsynsprojekt kontrollerat innehåll av kemiska ämnen samt märkning hos 297 leksaker och halloweenartiklar.

Genom detta projekt har vi nått ut till ett stort antal aktörer på den svenska leksaksmarknaden och kontrollerat urval av leksaker från dessa. Vi har även haft möjlighet att informera företagen om lagstiftningen på området samt kunnat ge stöd gällande deras arbete med kemikaliekontroll och produktsäkerhet.

Projektet visar att det finns leksaker på den svenska marknaden som inte uppfyller lagstiftningens krav och det finns ett fortsatt behov av marknadskontroll.

Senast uppdaterad 20 oktober 2023