Tillsyn 4/22: Tillsyn av bekämpningsmedel 2021

Under 2021 genomförde Kemikalieinspektionen ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med inspektörer från 78 av Sveriges 290 kommuner. Projektets fokus låg på tillsyn av bekämpningsmedel i handeln, både biocidprodukter och växtskyddsmedel.

I projektet har Kemikalieinspektionen och deltagande kommuner bland annat kontrollerat att företag som säljer bekämpningsmedel endast säljer godkända produkter, märker dessa enligt gällande kemikalieregler och informerar privatpersoner om risker med produkterna. I projektet kontrollerades 38 primärleverantörer och 440 återförsäljare. Totalt kontrollerades 55 produkter hos primärleverantörer och 1 288 bekämpningsmedel hos återförsäljare. Större delen av de bekämpningsmedel som granskades var produkter som får användas av privatpersoner i exempelvis hemmet eller trädgården.

Senast uppdaterad 20 april 2022