Enforcement 3/22: PFAS in chemical products and articles

Den här rapporten beskriver Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt om förekomst av PFOA och PFOS i kemiska produkter och varor. Det är en engelsk översättning av Tillsyn 7/21.

Senast uppdaterad 28 juni 2022