Tillsyn 6/22: Leksaker 2021

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt om kemiska risker med leksaker och är en av de insatser som utförs inom arbetet för att varor ska vara giftfria från början. Fokus i projektet har varit att kontrollera leksaker som säljs via e-handel, både genom så kallade marknadsplatser som förmedlar varor direkt från företag utanför EU och leksaker som säljs direkt av europeiska företag.

Kemikalieinspektionen har under 2021 kontrollerat 62 leksaker varav 30 var mjuka plastleksaker och 32 var elektriska leksaker. Tidigare erfarenhet från tillsyn har visat att dessa sorters leksaker kan innehålla farliga och begränsade ämnen. Vissa av leksakerna som kontrollerades i detta projekt ingår i två EU-gemensamma projekt som drivs inom ramen för Coordinated Activities on the Safety of Products2 (CASP). Plastleksakerna hade vi köpt in via internetbaserade marknadsplatser med säljare baserade mestadels utanför EU. Merparten av de elektriska leksakerna köpte vi från svenska eller EU-baserade företag.

Sex av plastleksakerna och 19 av de elektriska leksakerna innehöll begränsade ämnen i halter över gränsvärdena. Plastleksakerna innehöll mjukgörande ftalater, kadmium och organiskt tenn. De elektriska leksakerna innehöll bly och kadmium i lödningar och ftalater och kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i mjuka plastdelar.

Kontrollerna i detta projekt visar att det förekommer leksaker som innehåller begränsade ämnen i halter över gränsvärdena på den svenska marknaden. Dessa ämnen kan utsätta barn för hälsorisker och de kan även utgöra en risk för miljön när leksakerna blir avfall. De allra flesta företag slutade frivilligt att sälja leksakerna med brister när vi informerade dem om resultatet. Undantaget är en marknadsplats som inte svarade på vårt meddelande och som fortsätter sälja leksakerna.

Senast uppdaterad 29 juni 2022