Tillsyn 5/22: Tillsyn av sommarvaror 2021

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt av säsongsbetonade varor för sommaren och är en av de insatser som utförs inom arbetet för att varor ska vara giftfria från början.

I detta tillsynsprojekt har vi kontrollerat 266 varor från 82 företag. Varorna var sådana som säljs under sommarsäsongen. De material vi var intresserade av var främst mjuk plast eller skumplast, gummi eller textil. Vi kontrollerade även en del elektriska varor. Exempel på varor som vi kontrollerade var varor som används i trädgården, på stranden, vid fiske och andra friluftsaktiviteter.

Av de varor vi kontrollerade innehöll 43 stycken begränsade ämnen i halter över gränsvärdena. Det var dessutom 14 varor som innehöll ämnen på den så kallade kandidatförteckningen i Reach-förordningen, vilket innebär att mottagare ska få information om innehållet av särskilt farliga ämnen. I 90 av varorna hittade vi låga halter av begränsade ämnen (de innehöll ämnen under gränsvärden) eller ämnen som inte var begränsade för just den sortens vara. I 119 av varorna kunde vi inte hitta några av de ämnen vi letade efter. De vanligaste begränsade ämnena vi hittade var ftalater och kortkedjiga klorparaffiner. Ftalater var även de vanligaste ämnena på kandidatförteckningen som vi hittade.

Senast uppdaterad 18 maj 2022