Tillsyn1/22: Oljelampor – tillsyn av säkerhetskraven

Kemikalieinspektionen har under flera år kontrollerat oljelampor eftersom det varje år sker olyckor där barn har druckit lampolja eller sugit på veken i oljelampor och därigenom fått i sig oljan. Lampolja är mycket lättflytande och kan därför lätt komma ner i lungorna där den kan orsaka livshotande skador.

Under 2021 har Kemikalieinspektionen kontrollerat prydnadsoljelampor och konstaterat att många brister i information och säkerhet. Vår kontroll skedde inom ramen för ett tillsynsprojekt som gick ut på att

  • informera tillverkare och försäljare om regler
  • kontrollera om säkerhetskraven för oljelampans utformning uppfylldes
  • kontrollera vilken information och märkning som oljelamporna åtföljdes av.

I projektet ingick bara prydnadsoljelampor avsedda för allmänheten, det vill säga där slutkunden är konsumenter.

Senast uppdaterad 12 januari 2022